Biergilde Het Lindeke
Donderdag  28-1-2016 - 19u30
Algemene ledenvergadering met proeverij
 

Beste gildebroeder en –zuster,

Het bestuur van de biergilde wenst jullie en jullie familie vooreerst een fijn, gezond en bierrijk 2016 toe.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij jullie dan ook uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering. 

Zoals gebruikelijk  krijgen jullie een overzicht  van onze werking in 2015 alsook een financiële stand van zaken.  Maar vooral laten we jullie kennis maken met de (langverwachte) activiteiten voor dit werkjaar en luisteren we graag naar bemerkingen en suggestities.

Uiteraard zal dit alles afgewisseld worden met het proeven van enkele (!) biertjes uit onze rijke bierkelder.

Dit jaar dienen, volgens de statuten van onze vereinging,  de bestuursleden (behalve Willy) herverkozen te worden gezien het einde van hun 5-jarig mandaat. Nieuwe kandidaat- bestuursleden zijn eveneens welkom om het bestuursteam te versterken.

Natuurlijk ben je best in regel met het lidgeld om mee te kunnen stemmen. Je lidgeld vereffenen kan nog steeds bij de aanvang van de vergadering.

 

Waar: Gemeenschapscentrum Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Brussel
Deelname: Leden: 0 Zythos leden: 10 Niet leden: 10
inschrijven:

Mogen wij, om praktische redenen, vragen juliie aanwezigheid en/of jullie kandidatuur als bestuurslid voor zondag 24/01/2016 te melden.

Inschrijven doe je via deze link (http://www.biergilde-lindeke.be/activ71.asp)
Kandidaturen zendt je op het volgende e-mail adres: hubert@biergilde-lindeke.be
Zonder internet mag je ook bellen naar 0473/986 141 (Hubert Van Oudenhove)  

Bijgewerkt op 07-jan-16 door Luc Vandermaelen
vide vide vide vide
     

 

Terug naar

       

Facebook E-mail contact:
info@biergilde-lindeke.be

vide vide vide vide vide vide vide vide

© 2009 - 2023 / Biergilde Het Lindeke - Woluwedal - bijgewerkt op : 14/3/2023 - weblayout: webmaster@biergilde-lindeke.be

vide